Jagiellonian University Repository

"W jaki sposób wzmocnić u nas językoznawstwo?” : lingwistyka polska w wypowiedziach uczonych z lat 1918-1919

"W jaki sposób wzmocnić u nas językoznawstwo?” : ...

Show full item record

dc.contributor.author Skarżyński, Mirosław [SAP11012675] pl
dc.date.accessioned 2015-06-08T07:42:31Z
dc.date.available 2015-06-08T07:42:31Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1896-2122 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/8912
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title "W jaki sposób wzmocnić u nas językoznawstwo?” : lingwistyka polska w wypowiedziach uczonych z lat 1918-1919 pl
dc.title.alternative "How to strengthen our linguistics?" : Polish linguistics in the statements of scholars between 1918 and 1919 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 251-269 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 267-268. Streszcz. ang. pl
dc.identifier.weblink http://www.lingvaria.polonistyka.uj.edu.pl/documents/5768825/9da55851-fe16-408f-955d-3572eef47205 pl
dc.subject.pl historia językoznawstwa polskiego pl
dc.subject.pl Jan Rozwadowski pl
dc.subject.pl Kazimierz Nitsch pl
dc.subject.pl Stanisław Szober pl
dc.subject.pl Aleksander Brückner pl
dc.subject.en history of Polish linguistics pl
dc.subject.en Jan Rozwadowski pl
dc.subject.en Kazimierz Nitsch pl
dc.subject.en Stanisław Szober pl
dc.subject.en Aleksander Brückner pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.number 2 (18) pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.identifier.doi 10.12797/LV.09.2014.18.16 pl
dc.identifier.eissn 2392-1226 pl
dc.title.journal LingVaria pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-06-08 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Współczesnego Języka Polskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa