Jagiellonian University Repository

"Lecz nade wszystko tajne jest oblicze duszy..." : indyjskie inspiracje w "Lotosie" Jerzego Żuławskiego

pcg.skipToMenu

"Lecz nade wszystko tajne jest oblicze duszy..." : indyjskie inspiracje w "Lotosie" Jerzego Żuławskiego

Show full item record

dc.contributor.author Mazur, Patrycja pl
dc.date.accessioned 2019-12-05T13:24:09Z
dc.date.available 2019-12-05T13:24:09Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/88600
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title "Lecz nade wszystko tajne jest oblicze duszy..." : indyjskie inspiracje w "Lotosie" Jerzego Żuławskiego pl
dc.title.alternative "But above all, the face of the soul is secret..." : the Indian inspirations in "Lotus" by Jerzy Żuławski pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 91-104 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 104 pl
dc.abstract.pl Niniejszy artykuł stanowi omówienie względnie samodzielnych pieśni V i VI poematu Lotos (1894-1898) Jerzego Żuławskiego w świetle filozofii staroindyjskiej. Głównym zagadnieniem, które podejmuje utwór młodopolskiego poety, jest kwestia wolności duszy ludzkiej uwięzionej w klatce ciała - temat niezwykle istotny dla twórców końca XIX wieku. We wskazanych pieśniach przedstawione zostały dzieje doświadczającego cierpień pierwiastka duchowego, ukazane przez pryzmat wedyjskich i buddyjskich kategorii filozoficzno-kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem myśli upaniszadowej. Autorka artykułu zaznacza również wpływ filozofii Arthura Schopenhauera na zachodnioeuropejskie postrzeganie religii buddyjskiej, co znalazło swoje odzwierciedlenie również w poemacie Żuławskiego. pl
dc.abstract.en This article is a treatment of relatively independent V and VI liryc canzones of Lotus (1894-1898), the poem by Jerzy Żuławski, in the context of the old Indian philosophy. The main issue that is engaged in the work of the Young Poland poet is the question of freedom of the human soul, imprisoned in the cage of the body-this is a topic which is extremely important for the writers of the end of nineteenth century. In the indicated canzones there is the history of the spiritual element, which is experiencing suffering, shown through the prism of Vedic and Buddhist philosophical and cultural categories, with particular emphasis on the thought of Upanishads. The author of the article also points out the influence of Arthur Schopenhauer's philosophy on the Western European perception of the Buddhist religion, which was also reflected in the poem of Żuławski. pl
dc.subject.pl Lotos pl
dc.subject.pl Jerzy Żuławski pl
dc.subject.pl buddyzm pl
dc.subject.pl hinduizm pl
dc.subject.pl dusza ludzka pl
dc.subject.pl Upaniszady pl
dc.subject.pl Arthur Schopenhauer pl
dc.subject.en Lotus pl
dc.subject.en Jerzy Żuławski pl
dc.subject.en Buddhism pl
dc.subject.en Hinduism pl
dc.subject.en humans soul pl
dc.subject.en Upanishads pl
dc.subject.en Arthur Schopenhauer pl
dc.description.number 25 (2) pl
dc.identifier.doi 10.26361/ZNTDH.10.2019.25.05 pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.title.volume Wyobraźnia, podświadomość, surrealizm pl
dc.language.container pol pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska