Jagiellonian University Repository

Przytakiwanie miastu : nowa estetyka sensoryczna w powieści "Ma lat 22" Tadeusza Peipera

pcg.skipToMenu

Przytakiwanie miastu : nowa estetyka sensoryczna w powieści "Ma lat 22" Tadeusza Peipera

Show full item record

dc.contributor.author Krzyścin-Zagólska, Katarzyna [USOS268198] pl
dc.date.accessioned 2019-12-05T13:12:51Z
dc.date.available 2019-12-05T13:12:51Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/88596
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Przytakiwanie miastu : nowa estetyka sensoryczna w powieści "Ma lat 22" Tadeusza Peipera pl
dc.title.alternative Affirmation of the city : the new sensorial aesthetics in "Ma lat 22" by Tadeusz Peiper pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 71-90 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 89-90 pl
dc.abstract.pl Powieść Tadeusza Peipera pt. Ma lat 22 z roku 1936 została odczytana przy użyciu nowych narzędzi metodologicznych z obszaru antropologii literatury. Poddano analizie wrażenia sensoryczne odbierane przez podmioty literackie, a wywołane dzięki specyfice miasta. Wskazano tworzenie przez pisarza krajobrazów sensualnych (z podziałem na poszczególne zmysły) oraz zmianę perspektywy postrzegania Krakowa z historyczno-religijnego na nowoczesny i industrialny jako chwyt awangardowy, którego brak zarzucała Peiperowi krytyka, niedostrzegająca w prozaiku awangardzisty. Dodatkowym zamierzeniem było ukazanie Krakowa nie tylko jako tła akcji utworu, ale także jako osobnego bohatera powieści. pl
dc.abstract.en The novel Ma lat 22 by Tadeusz Peiper published in 1936 has been re-read using new tools adopted from literary anthropology. Sensuous impressions perceived by literary subjects and aroused by specific place-the city, have been analyzed. The study revealed sensuous landscapes, such as soundscape or visual/haptic image of Kraków created by the writer. The other Peiper's achievement was a shift in the observer's perspective: he wished the reader to perceive Kraków as modern and industrial instead of a historical and religious place. These two findings contradict the critics who did not notice any symptoms of avant-garde in this novel. The last purpose of the paper was to present Kraków as another character of the story, not only as the background of the plot. pl
dc.subject.pl miasto pl
dc.subject.pl estetyzacja pl
dc.subject.pl wielozmysłowość pl
dc.subject.pl awangarda pl
dc.subject.en urban pl
dc.subject.en aestheticization pl
dc.subject.en multi-sensorium pl
dc.subject.en avant-garde pl
dc.description.number 25 (2) pl
dc.identifier.doi 10.26361/ZNTDH.10.2019.25.04 pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.title.volume Wyobraźnia, podświadomość, surrealizm pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska