Jagiellonian University Repository

Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne

pcg.skipToMenu

Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne

Show full item record

dc.contributor.editor Sztuka, Maria [USOS268117] pl
dc.contributor.editor Małysa-Janczy, Zofia [USOS115027] pl
dc.contributor.editor Czerkies, Dorota [USOS145657] pl
dc.contributor.editor Ścibior, Agnieszka [USOS160092] pl
dc.contributor.editor Herda, Damian [USOS129304] pl
dc.contributor.editor Lasak, Alicja [USOS215607] pl
dc.date.accessioned 2019-12-05T12:31:48Z
dc.date.available 2019-12-05T12:31:48Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/88587
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.type JournalEditorship pl
dc.identifier.weblink http://academic-journals.eu/pl/czasopisma/zeszyty-naukowe-td-uj.-nauki-humanistyczne/n,167,wyobrania-podwiadomo-surrealizm pl
dc.description.number 25 (2) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.title.volume Wyobraźnia, podświadomość, surrealizm pl
dc.date.accession 2019-12-05 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.contributor.serieseditor Ścibior, Agnieszka [USOS160092] pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska