Jagiellonian University Repository

Pilotaż kursu online "good chemistry : methodological, ethical and social dimensions"

pcg.skipToMenu

Pilotaż kursu online "good chemistry : methodological, ethical and social dimensions"

Show full item record

dc.contributor.author Maciejowska, Iwona [SAP11012992] pl
dc.date.accessioned 2019-12-04T10:35:42Z
dc.date.available 2019-12-04T10:35:42Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2353-1290 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/88536
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Pilotaż kursu online "good chemistry : methodological, ethical and social dimensions" pl
dc.title.alternative Pilotage of the online course "good chemistry : methodological, ethical and social dimensions" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 71-76 pl
dc.identifier.weblink https://eia.pg.edu.pl/documents/10623/32925502/ZN_WEiA_PG_65.pdf#page=72 pl
dc.identifier.weblink http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-301dfd8f-ef55-4bdd-a27d-5d50a7f961cf pl
dc.description.number 65 pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.identifier.doi 10.32016/1.65.11 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej pl
dc.title.volume VI Konferencja e-Technologie w Kształceniu Inżynierów, Politechnika Gdańska, Gdańsk 19-20 września 2019 = 6th Conference e-Technologies in Engineering Education, Gdańsk University of Technology, Gdańsk September 19-20, 2019 pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-11-26 pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Dydaktyki Chemii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska