Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Rola efektu zwrotnego w dydaktycznym dyskursie interakcyjnymAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Seretny Anna

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Seretny Anna

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Seretny Anna