Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

ForewordAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych nie afiliował
Zemanek Adina

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Zemanek Adina

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Zemanek Adina