Jagiellonian University Repository

Chemically modified variants of fenofibrate with antiglioblastoma potential

pcg.skipToMenu

Chemically modified variants of fenofibrate with antiglioblastoma potential

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa