Jagiellonian University Repository

Parlamentaryzacja marokańskiego systemu rządów na gruncie konstytucji z dnia 29 lipca 2011 r.

Parlamentaryzacja marokańskiego systemu rządów na ...

Show full item record

dc.contributor.author Jakubiak, Łukasz [SAP11020091] pl
dc.date.accessioned 2015-06-05T09:53:33Z
dc.date.available 2015-06-05T09:53:33Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2082-1212 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/8839
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Parlamentaryzacja marokańskiego systemu rządów na gruncie konstytucji z dnia 29 lipca 2011 r. pl
dc.title.alternative The parliamentarisation of the Moroccan system of government on the basis of the constitution of July 29, 2011 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 95-115 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 114-115 pl
dc.identifier.weblink http://www.marszalek.com.pl/przegladprawakonstytucyjnego/ppk20/05.pdf pl
dc.subject.pl Maroko pl
dc.subject.pl konstytucja pl
dc.subject.pl parlamentaryzacja pl
dc.subject.pl system rządów pl
dc.subject.en Morocco pl
dc.subject.en constitution pl
dc.subject.en parliamentarisation pl
dc.subject.en system of government pl
dc.description.number 4 (20) pl
dc.description.publication 1,178 pl
dc.identifier.doi 10.15804/ppk.2014.04.05 pl
dc.title.journal Przegląd Prawa Konstytucyjnego pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska