Jagiellonian University Repository

O sztuce, która burzy mury : street art w przestrzeni dydaktycznej (na przykładzie dzieł Banksy'ego)

pcg.skipToMenu

O sztuce, która burzy mury : street art w przestrzeni dydaktycznej (na przykładzie dzieł Banksy'ego)

Show full item record

dc.contributor.author Nowak, Ewa [SAP11013190] pl
dc.contributor.editor Pilch, Anna [SAP11008828] pl
dc.contributor.editor Rusek, Marta [SAP11017364] pl
dc.date.accessioned 2019-12-02T09:21:18Z
dc.date.available 2019-12-02T09:21:18Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-4601-2 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/88324
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title O sztuce, która burzy mury : street art w przestrzeni dydaktycznej (na przykładzie dzieł Banksy'ego) pl
dc.title.alternative About the art that destroys walls : street art in the didactical sphere (based on Banksy's work) pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy pl
dc.description.physical 251-256 pl
dc.description.additional Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.abstract.pl Artykuł zwraca uwagę na wartości nauczania kontekstowego w dydaktyce polonistycznej. Wskazując korzyści sytuowania tekstu literackiego w powiązaniu z innymi tekstami kultury, eksponuje sztukę współczesną jako wartościowy materiał do rozwijania umiejętności analizy i interpretacji dzieła sztuki. Punktem odniesienia stały się dzieła reprezentujące street art autorstwa Banksy’ego. Do omówienia wybrane zostały prace plastyczne wykorzystujące motyw muru. Rozważania o ich sensach zostały osadzone w kontekstach historycznym, socjologicznym, lingwistycznym. pl
dc.abstract.en This article points out the values of contextual teaching in the Polish language didactics. By showing the pros of positioning of literary text in connection with other cultural texts it exposes modern Art as a valuable method of development of both analytic and textual interpretation skills. Banksy’s street art is used as a reference. Art works representing the wall theme are used in the discussion. The thoughts about the meanings of these works are analyzed in historical, sociological and linguistic contexts. pl
dc.subject.pl dydaktyka polonistyczna pl
dc.subject.pl nauczanie kontekstowe pl
dc.subject.pl street art pl
dc.subject.en Polish language didactics pl
dc.subject.en contextual teaching pl
dc.subject.en street art pl
dc.description.series Narracje w Edukacji pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-233-9953-7 pl
dc.title.container Współczesny museion : edukacja kulturowa z perspektywy uniwersytetu, muzeum, szkoły pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 19; liczba stron 316; liczba arkuszy wydawniczych 21; pl
dc.publisher.ministerial Państwowy Instytut Wydawniczy pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych