Jagiellonian University Repository

Komunikologia : zarys teoretyczny i problemy praktyczne w świetle kształcenia kompetencji komunikacyjnych

pcg.skipToMenu

Komunikologia : zarys teoretyczny i problemy praktyczne w świetle kształcenia kompetencji komunikacyjnych

Show full item record

dc.contributor.author Drabik, Beata [SAP11019928] pl
dc.contributor.author Załazińska, Aneta [SAP11018447] pl
dc.date.accessioned 2015-06-05T07:50:32Z
dc.date.available 2015-06-05T07:50:32Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1896-2122 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/8821
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Komunikologia : zarys teoretyczny i problemy praktyczne w świetle kształcenia kompetencji komunikacyjnych pl
dc.title.alternative Communicology : theoretical overview and practical problems, in the light of teaching of communication skills pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 29-42 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 41-42. Autorka podpisana na pub. Beata Drabik-Frączek pl
dc.identifier.weblink http://www.lingvaria.polonistyka.uj.edu.pl/documents/5768825/9da55851-fe16-408f-955d-3572eef47205 pl
dc.subject.pl komunikologia pl
dc.subject.pl kompetencja komunikacyjna pl
dc.subject.pl modele komunikacji: kodowy, orkiestralny i rytualny pl
dc.subject.en communicology pl
dc.subject.en communicative competence pl
dc.subject.en models of communication: code, orchestral and ritual pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.number 2 (18) pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.identifier.doi 10.12797/LV.09.2014.18.03 pl
dc.identifier.eissn 2392-1226 pl
dc.title.journal LingVaria pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-06-05 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teorii Komunikacji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa