Jagiellonian University Repository

Morphogenesis of new straits and islands originated in the European Arctic since the 1980s

pcg.skipToMenu

Morphogenesis of new straits and islands originated in the European Arctic since the 1980s

Show full item record

dc.contributor.author Ziaja, Wiesław [SAP11009920] pl
dc.contributor.author Ostafin, Krzysztof [SAP14000297] pl
dc.date.accessioned 2019-11-29T08:19:07Z
dc.date.available 2019-11-29T08:19:07Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/88184
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Morphogenesis of new straits and islands originated in the European Arctic since the 1980s pl
dc.title.alternative Morfogeneza nowych cieśnin i wysp w europejskiej Arktyce od lat 80. XX w. pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.additional Artykuł przypisany jednocześnie do numeru specjalnego (Special Issue "Remote Sensing of Glaciers and Ice Caps") pl
dc.identifier.weblink https://www.mdpi.com/2076-3263/9/11/476 pl
dc.abstract.en Several new islands and many islets have appeared in the European Arctic since the end of the 20th century due to glacial recession under climate warming. The specificity of the formation of each individual strait and island is shown in the paper (apart from its location and timing of its origin). Analysis of available maps and satellite images of all three European Arctic archipelagos, from di erent times since 1909-1910, was the main research method. There are three pathways of the morphogenesis of the new islands: (1) simultaneous recession of glaciers from both sides of a depression in bedrock being a potential strait (typical in Franz Josef Land), (2) uncovering a rocky hill (which protrudes from a depression in bedrock) from under a receding glacier, (3) recession of one glacier which had reached a rocky fragment of a coastline (e.g., headland or peninsula), being a potential new island, during a maximum extent of this glacier during the Little Ice Age (in the beginning of the 20th century). Additional straits and islands are currently at the stage of formation and will continue to form in the European Arctic in the case of further warming or stabilization of the current climate conditions. pl
dc.abstract.other Pod koniec XX wieku w europejskiej Arktyce pojawiło się kilka nowych wysp i wiele wysepek z powodu recesji lodowców pod wpływem ocieplenia klimatu. W artykule pokazano specyfikę formowania każdej z tych wysp i cieśnin uwzględniając także miejsce i czas powstania. Główną metodą badań była analiza dostępnych map i zdjęć satelitarnych trzech europejskich archipelagów arktycznych: Ziemi Franciszka Józefa, Nowej Ziemi i Svalbardu. pl
dc.subject.pl zmiany klimatu pl
dc.subject.pl recesja lodowców pl
dc.subject.pl transformacja krajobrazu wybrzeży pl
dc.subject.pl nowe wyspy i cieśniny w Arktyce pl
dc.subject.pl Arktyka europejska pl
dc.subject.en climate change pl
dc.subject.en glacial recession pl
dc.subject.en coastal landscape transformation pl
dc.subject.en new Arctic islands and straits pl
dc.subject.en European Arctic pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.number 11 pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.identifier.doi 10.3390/geosciences9110476 pl
dc.identifier.eissn 2076-3263 pl
dc.title.journal Geosciences pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-11-27 pl
dc.participation Ostafin, Krzysztof: 50%; Ziaja, Wiesław: 50%; pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.identifier.articleid 476 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa