Jagiellonian University Repository

Planowanie zasobów ludzkich systemu opieki zdrowotnej : doświadczenia kanadyjskie

Planowanie zasobów ludzkich systemu opieki zdrowotnej ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych