Jagiellonian University Repository

"A po zawoju na głowie każdy stan poznać" : etniczność jako czynnik modelujący kody komunikatywne w "Podróżach i poselstwach polskich do Turcyi [...]" Erazma Otwinowskiego

pcg.skipToMenu

"A po zawoju na głowie każdy stan poznać" : etniczność jako czynnik modelujący kody komunikatywne w "Podróżach i poselstwach polskich do Turcyi [...]" Erazma Otwinowskiego

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa