Jagiellonian University Repository

Uwarunkowania komunikowania się w organizacji usługowej świadczącej usługi edukacyjne

pcg.skipToMenu

Uwarunkowania komunikowania się w organizacji usługowej świadczącej usługi edukacyjne

Show full item record

dc.contributor.author Jung-Konstanty, Stanisława [SAP12013573] pl
dc.date.accessioned 2014-09-09T13:03:05Z
dc.date.available 2014-09-09T13:03:05Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1689-7374 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/880
dc.language pol pl
dc.title Uwarunkowania komunikowania się w organizacji usługowej świadczącej usługi edukacyjne pl
dc.title.alternative Specificity of communication in an organization delivering educational services pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 365-379 pl
dc.abstract.pl Artykuł podejmuje problematykę specyfiki komunikowania w organizacji usługowej na przykładzie szkoły publicznej. Zaprezentowano modele komunikacji, podmioty komunikacji w szkole, ich potrzeby, narzędzia komunikacji oraz bariery komunikowania się i sposoby przeciwdziałania im. W końcowej części artykułu przedstawiono współzależności między komunikowaniem się w szkole a zarządzaniem szkołą. pl
dc.abstract.en Globalization, the birth of information society and particularly the emergence of educational market exposed public schools ( primary as well as gymnasiums) to free market forces. Now public and private schools operate basically in the same competitive environment. This pushed the public schools' managerial teams to adapt effective management tools and raised the signifcance of internal organizational communication. Caring for a valid system of communication in a public school contributes to the achievement of standards of training and education. Increase in communication competencies, the knowledge of communication barriers and ways of counteracting them means that schools rendering educational services will be able to cope more efficiently with their organizational and financial problems. pl
dc.description.number 229 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 6


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)