Jagiellonian University Repository

Leszek Długosz : poeta i duchy : z listów do Nieznajomego (5)

pcg.skipToMenu

Leszek Długosz : poeta i duchy : z listów do Nieznajomego (5)

Show full item record

dc.contributor.author Płaszczewska, Olga [SAP11018092] pl
dc.date.accessioned 2019-11-28T10:44:25Z
dc.date.available 2019-11-28T10:44:25Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1233-6882 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/88099
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Leszek Długosz : poeta i duchy : z listów do Nieznajomego (5) pl
dc.title.alternative Leszek Długosz : the poet and the spirits : from the letters to the Stranger (5) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 145-151 pl
dc.abstract.pl Szkic o poezji Leszka Długosza, dotyczący jego twórczości pisarskiej i muzycznej. pl
dc.abstract.en A short essay on Leszek Długosz's poetry, concerning his literary writings and musical compositions. pl
dc.subject.pl Leszek Długosz pl
dc.subject.pl poezja polska XX i XXI wieku pl
dc.subject.pl interpretacja pl
dc.subject.pl życie literackie Krakowa pl
dc.subject.en Leszek Długosz pl
dc.subject.en Polish poetry of the 20th and 21st century pl
dc.subject.en interpretation pl
dc.subject.en literary life in Krakow pl
dc.description.number 5 (149) pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.journal Arcana pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Komparatystyki Literackiej pl
dc.subtype OtherArticle pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)