Jagiellonian University Repository

Przepisy uchylające, reguły kolizyjne i klauzule niederogujące w prawie staropolskim

pcg.skipToMenu

Przepisy uchylające, reguły kolizyjne i klauzule niederogujące w prawie staropolskim

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa