Jagiellonian University Repository

Rodzajnik włoski a odpowiadające mu środki wyrażania określoności w języku polskim : korpusowe studium kontrastywne

pcg.skipToMenu

Rodzajnik włoski a odpowiadające mu środki wyrażania określoności w języku polskim : korpusowe studium kontrastywne

Show full item record

dc.contributor.advisor Górski, Rafał [SAP14000107] pl
dc.contributor.author Sieroń, Dorota [USOS21957] pl
dc.date.accessioned 2019-11-27T07:38:57Z
dc.date.available 2019-11-27T07:38:57Z
dc.date.submitted 2019-10-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/87969
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Rodzajnik włoski a odpowiadające mu środki wyrażania określoności w języku polskim : korpusowe studium kontrastywne pl
dc.title.alternative Italian article and corresponding means of expressing definiteness in Polish : a contrastive corpus-based study pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical 169 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 155-165 pl
dc.subject.pl rodzajnik włoski pl
dc.subject.pl gramatyka kontrastywna polsko-włoska pl
dc.subject.pl językoznawstwo korpusowe pl
dc.subject.pl określoność w języku polskim pl
dc.subject.en Italian article pl
dc.subject.en Polish-Italian contrastive grammar pl
dc.subject.en corpus linguistics pl
dc.subject.en definiteness in Polish pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2019/210 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Filologiczny pl
dc.contributor.reviewer Jamrozik, Elżbieta pl
dc.contributor.reviewer Sosnowski, Roman [SAP11016382] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Językoznawstwa i Przekładoznawstwa pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja autorska (postprint); w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright