Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Józef Albin Herbaczewski we wspomnieniach Michała Römera

Józef Albin Herbaczewski we wspomnieniach Michała Römera

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Kalęba, Beata [SAP11118234] pl
dc.contributor.editor Gąsiorowski, Stefan [SAP11016111] pl
dc.contributor.other Solak, Zbigniew pl
dc.date.accessioned 2015-06-03T07:56:30Z
dc.date.available 2015-06-03T07:56:30Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-66352-43-1 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/8788
dc.language pol pl
dc.title Józef Albin Herbaczewski we wspomnieniach Michała Römera pl
dc.title.alternative Józef Albin Herbaczewski in the memories of Michał Römer pl
dc.title.alternative Juozapas Albinas Herbačiauskas Mykolo Römerio atsiminimuose pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa-Kraków : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk pl
dc.pubinfo : Instytut Pamięci Narodowej pl
dc.description.physical 15-30 pl
dc.description.additional Artykuł w recenzowanym tomie zawierającym pokłosie polsko-litewskiej konferencji w Krakowie w 2013 pl
dc.subject.pl Michał Römer pl
dc.subject.pl Józef Albin Herbaczewski pl
dc.subject.pl wspomnienia pl
dc.subject.pl historia Polski pl
dc.subject.pl historia Litwy pl
dc.subject.en Michał Römer pl
dc.subject.en Józef Albin Herbaczewski pl
dc.subject.en memories pl
dc.subject.en history of Poland pl
dc.subject.en history of Lithuania pl
dc.description.publication 0,71 pl
dc.title.container Doktor Zbigniew Solak (1953-2004) a wzajemne poznanie Polski i Litwy : życie i problematyka badawcza krakowskiego uczonego pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Kultury Literackiej Pogranicza pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach