Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Józef Albin Herbaczewski we wspomnieniach Michała RömeraAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Historyczny Wydział Polonistyki nie afiliował
Solak, Zbigniew
Kalęba Beata
Gąsiorowski Stefan

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Historyczny Wydział Polonistyki
Solak, Zbigniew
Kalęba Beata
Gąsiorowski Stefan

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Historyczny Wydział Polonistyki
Solak, Zbigniew
Kalęba Beata
Gąsiorowski Stefan