Jagiellonian University Repository

"Z krawędzi nocy" - "z tajemnic dnia" : tematy i formy poetyckie Józefa Bujnowskiego

"Z krawędzi nocy" - "z tajemnic dnia" : tematy i ...

Show full item record

dc.contributor.author Ligęza, Wojciech [SAP11011185] pl
dc.contributor.editor Ligęza, Wojciech [SAP11011185] pl
dc.contributor.editor Pasterska, Jolanta pl
dc.date.accessioned 2015-06-03T06:59:50Z
dc.date.available 2015-06-03T06:59:50Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7996-053-8 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/8768
dc.language pol pl
dc.title "Z krawędzi nocy" - "z tajemnic dnia" : tematy i formy poetyckie Józefa Bujnowskiego pl
dc.title.alternative "From the edge of the night" - "from the mysteries of the day" : poetic themes and forms of Józef Bujnowski pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl
dc.description.physical 29-42 pl
dc.description.additional Artykuł w recenzowanej książce inspirowanej konferencją (Rzeszów 2013) pl
dc.subject.pl Bujnowski Józef pl
dc.subject.pl gatunki poetyckie pl
dc.subject.pl metafory pl
dc.subject.pl poezja wizyjna pl
dc.subject.pl awangarda pl
dc.subject.pl poezja żołnierska pl
dc.subject.pl humor liryczny pl
dc.subject.en Bujnowski Józef pl
dc.subject.en poetic genres pl
dc.subject.en metaphors pl
dc.subject.en poetry of vision pl
dc.subject.en vanguard pl
dc.subject.en "soldier" poetry pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.title.container Zesłania i powroty : twórczość Józefa Bujnowskiego pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)