Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Target costing and participatory budget in territorial ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej nie afiliował
Sasak Janusz
Noworól, Kamilla
Kożuch, Artur J.

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Sasak Janusz
Noworól, Kamilla
Kożuch, Artur J.

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Sasak Janusz
Noworól, Kamilla
Kożuch, Artur J.