Jagiellonian University Repository

Spójność, zgodność i dyscyplina ugrupowań parlamentarnych : przegląd aktualnych zagadnień badawczych

pcg.skipToMenu

Spójność, zgodność i dyscyplina ugrupowań parlamentarnych : przegląd aktualnych zagadnień badawczych

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa