Jagiellonian University Repository

Sporządzanie "cząstkowego protokołu dziedziczenia" przed konsulem : zapowiedź aktywizacji polskiej służby konsularnej w zakresie dokonywania czynności notarialnych?

pcg.skipToMenu

Sporządzanie "cząstkowego protokołu dziedziczenia" przed konsulem : zapowiedź aktywizacji polskiej służby konsularnej w zakresie dokonywania czynności notarialnych?

Show full item record

dc.contributor.author Czubik, Paweł [SAP11017487] pl
dc.date.accessioned 2019-11-20T19:10:25Z
dc.date.available 2019-11-20T19:10:25Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1730-4504 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/87505
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Sporządzanie "cząstkowego protokołu dziedziczenia" przed konsulem : zapowiedź aktywizacji polskiej służby konsularnej w zakresie dokonywania czynności notarialnych? pl
dc.title.alternative Consular "partial succession protocol" : forecast of activation of Polish consular staff in the execution of notarial functions pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 53-61 pl
dc.identifier.weblink http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/134551836/053-061_P.Czubik pl
dc.abstract.en According to Polish consular law consuls maybe active as Polish civil law notaries abroad. There are several limitations to this activity, however. For example, consuls can provide services in regards to succession law - particularly, they are able to construct a so-called protocol of succession. On the basis of this consular protocol a notary in Poland may issue a decision in a matter of succession. Such a decision has the force of judicial judgement. The paper analyses some changes in this area taking into account the changes made in Polish succession law after the Regulation (EU) No. 650/2012 (of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of a European Certificate of Succession) was applied (from 17 August 2015). pl
dc.subject.pl polskie prawo konsularne pl
dc.subject.pl notarialne funkcje konsularne pl
dc.subject.pl rozporządzenie 650/2012 pl
dc.subject.en Polish consular law pl
dc.subject.en notarial consular functions pl
dc.subject.en Regulation No. 650/2012 pl
dc.description.volume 14 pl
dc.identifier.doi 10.26106/263m-5r58 pl
dc.title.journal Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-11-20 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa