Jagiellonian University Repository

Polityczny mesjanizm w islamie

pcg.skipToMenu

Polityczny mesjanizm w islamie

Show full item record

dc.contributor.author Kłodkowski, Piotr [SAP14005781] pl
dc.date.accessioned 2019-11-15T12:50:14Z
dc.date.available 2019-11-15T12:50:14Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.issn 1731-4232 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/87277
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Polityczny mesjanizm w islamie pl
dc.title.alternative Political messianism in Islam pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 149-159 pl
dc.description.additional Teologia Polityczna : rocznik filozoficzny 2006/2007 pl
dc.identifier.weblink https://teologiapolityczna.pl/assets/numery_tp/tp4/klodkowski_polityczny_mesjanizm_w_islamie.pdf pl
dc.subject.pl Prorok Muhammad pl
dc.subject.pl Saladyn pl
dc.subject.pl Mahdi (Muhammad Ahmad) pl
dc.subject.pl Chomeini pl
dc.subject.pl ukryty imam pl
dc.subject.pl Człowiek Doskonały (al-insan al-kamil) pl
dc.subject.en Prophet Muhammad pl
dc.subject.en Saladin pl
dc.subject.en the Mahdi (Muhammad Ahmad) pl
dc.subject.en Khomeini pl
dc.subject.en hidden imam pl
dc.subject.en The Perfect Person (al-insan al-kamil) pl
dc.description.number 4 pl
dc.title.journal Teologia Polityczna pl
dc.title.volume Mesjanizm i polityka pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-11-12 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska