Jagiellonian University Repository

Optymalizacja właściwości spektralnych pochodnych pirolo[2,3-b]pirazyny poprzez modyfikacje strukturalne

pcg.skipToMenu

Optymalizacja właściwości spektralnych pochodnych pirolo[2,3-b]pirazyny poprzez modyfikacje strukturalne

Show full item record

dc.contributor.advisor Ostrowska, Katarzyna [SAP11014190] pl
dc.contributor.author Goszczycki, Piotr [SAP14013778] pl
dc.date.accessioned 2019-11-15T10:40:56Z
dc.date.available 2019-11-15T10:40:56Z
dc.date.submitted 2019-09-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/87246
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Optymalizacja właściwości spektralnych pochodnych pirolo[2,3-b]pirazyny poprzez modyfikacje strukturalne pl
dc.title.alternative Optimalization of the spectral properties of the pyrrolo[2,3-b]pyrazine derivatives by structural modifications pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical 210 pl
dc.description.additional Dostęp do publikacji jest możliwy w Archiwum UJ pl
dc.subject.pl pirolo[2,3-b]pirazyna pl
dc.subject.pl pirolo[2,3-b]chinoksalina pl
dc.subject.pl fluorescencja pl
dc.subject.pl oddziaływania π-π pl
dc.subject.pl stereogeniczne centra metaliczne pl
dc.subject.en pyrrolo[2,3-b]pyrazine pl
dc.subject.en pyrrolo[2,3-b]quinoxaline pl
dc.subject.en fluorescence pl
dc.subject.en π-π interactions pl
dc.subject.en stereogenic metal centers pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2019/175 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Chemii pl
dc.contributor.reviewer Danel, Andrzej pl
dc.contributor.reviewer Małecka, Magdalena pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Chemii Organicznej pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright