Jagiellonian University Repository

Własność jako konstytucyjne prawo podmiotowe w prawie polskim, włoskim i maltańskim (studium porównawcze)

pcg.skipToMenu

Własność jako konstytucyjne prawo podmiotowe w prawie polskim, włoskim i maltańskim (studium porównawcze)

Show full item record

dc.contributor.advisor Grzybowski, Marian [SAP11004759] pl
dc.contributor.author Kamińska, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2019-11-15T09:43:55Z
dc.date.available 2019-11-15T09:43:55Z
dc.date.submitted 2019-09-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/87232
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Własność jako konstytucyjne prawo podmiotowe w prawie polskim, włoskim i maltańskim (studium porównawcze) pl
dc.title.alternative Ownership as a constitutional entity law in Polish, Italian and Maltese law (comparative study) pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical 269 pl
dc.description.additional Dostęp do publikacji jest możliwy w Archiwum UJ pl
dc.subject.pl konstytucja pl
dc.subject.pl ochrona praw własności pl
dc.subject.pl prawo własnośc pl
dc.subject.pl własność pl
dc.subject.pl wolność gospodarcza pl
dc.subject.en constitution pl
dc.subject.en economic freedom pl
dc.subject.en ownership pl
dc.subject.en property pl
dc.subject.en protection of property rights pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2019/173 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Prawa i Administracji pl
dc.contributor.reviewer Kuca, Grzegorz [SAP11019066] pl
dc.contributor.reviewer Piotrowski, Ryszard pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright