Jagiellonian University Repository

"Dic mihi si in Jerusalem eras" : figura "Mater dolorosa" w "Historii o bolesnej Męce" Oliwiera Maillarda (XV w.)

pcg.skipToMenu

"Dic mihi si in Jerusalem eras" : figura "Mater dolorosa" w "Historii o bolesnej Męce" Oliwiera Maillarda (XV w.)

Show full item record

dc.contributor.author Dybeł, Katarzyna [SAP11015468] pl
dc.date.accessioned 2019-11-15T08:56:22Z
dc.date.available 2019-11-15T08:56:22Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1897-3035 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/87216
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title "Dic mihi si in Jerusalem eras" : figura "Mater dolorosa" w "Historii o bolesnej Męce" Oliwiera Maillarda (XV w.) pl
dc.title.alternative "Dic mihi si in Jerusalem eras" : the figure of "Mater Dolorosa" in "Istoire de la Passion douloureuse" by Olivier Maillard (15th c.) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 79-88 pl
dc.abstract.pl Artykuł zawiera analizę figury Mater dolorosa w "Historii o bolesnej Męce" ("Istoire de la Passion douloureuse"), utworze przynależącym do gatunku passions en prose, napisanym w 1490 r. przez francuskiego reformatora zakonu franciszkańskiego, obserwanta Oliwiera Maillarda (ok. 1430-1502). Figura Mater dolorosa, zaznaczająca swą obecność na przestrzeni całego utworu i będąca głównym wyznacznikiem wątku maryjnego wpisanego w akcję, staje się nośnikiem szczególnej poetyki cierpienia i śmierci, kreowanej przez odwołanie się do potrójnej kategorii słowa, milczenia i spojrzenia. Definiuje też perspektywę teologiczną dzieła, przedstawiając Maryję jako współuczestniczkę męki Jezusa i współodkupicielkę. Dzięki obecności tej figury utwór zostaje ubogacony o liczne elementy liryczne, ale też jawi się jeszcze bardziej jako przykład locus theologicus – miejsca spotkania literatury z teologią. pl
dc.abstract.en The article analyses the functioning of the figure of Mater Dolorosa in Istoire de la Passion douloureuse, the work belonging to the literary genre of passions en prose, written by Olivier Maillard (ca. 1430–1502), a French Observant and reformer of the Franciscan order. The figure of Mater Dolorosa, present across the entire space of the work as a defining fac- tor of the Marian motif inscribed into the action, becomes a means of conveying the specific poetic of suffering and death which operates by referring to the triple category of word, silence and look. By presenting the Virgin Mary as a co-sufferer in Jesus’ Passion and a participant in Christ’s Redemptive Mission, it furthermore defines the theological perspective of Maillard’s work. Thanks to the inclusion of the figure of Mater Dolorosa Istoire de la Passion douloureuse not only gets enriched with numerous lyrical elements, but it also appears as a very good example of locus theologicus – the meeting place of literature and theology. pl
dc.subject.pl Olivier Maillard pl
dc.subject.pl Istoire de la Passion douloureuse pl
dc.subject.pl Historia o Bolesnej Męce pl
dc.subject.pl Mater Dolorosa pl
dc.subject.pl wątki maryjne pl
dc.subject.pl francuska średniowieczna literatura pasyjna - XV w. pl
dc.subject.pl locus theologicus pl
dc.subject.en Istoire de la Passion douloureuse pl
dc.subject.en the figure of Mater Dolorosa pl
dc.subject.en Marian motifs pl
dc.subject.en French literature of the 15th centuries pl
dc.subject.en passions en prose pl
dc.subject.en medieval Mariology pl
dc.subject.en locus theologicus pl
dc.description.volume 14 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 0,75 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843933ST.19.008.10312 pl
dc.identifier.eissn 2084-3933 pl
dc.title.journal Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Romańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa