Jagiellonian University Repository

Archiwalia NSZZ "Solidarność" (1980-1989) w zasobie Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie : problemy metodologiczne opracowywania "solidarnościowych" zbiorów drugiego obiegu

pcg.skipToMenu

Archiwalia NSZZ "Solidarność" (1980-1989) w zasobie Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie : problemy metodologiczne opracowywania "solidarnościowych" zbiorów drugiego obiegu

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.contributor.editor Kruk, Marzena pl
dc.contributor.editor Grochowski, Łukasz pl
dc.date.accessioned 2019-11-14T10:45:55Z
dc.date.available 2019-11-14T10:45:55Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.isbn 978-83-8098-543-8 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/87149
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Archiwalia NSZZ "Solidarność" (1980-1989) w zasobie Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie : problemy metodologiczne opracowywania "solidarnościowych" zbiorów drugiego obiegu pl
dc.title.alternative Archival sources of the NSZZ "Solidarity" (1980-1989) in collection of the Foundation the Centre of Documentary of the Polish Independence Struggle in Cracow : the methodological problems of cataloging collections without censorship that concen "Solidarity" (second circle) pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa pl
dc.pubinfo Gdańsk : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu pl
dc.description.physical 125-136 pl
dc.description.additional Pokłosie konferencji Rozproszone archiwa NSZZ "Solidarność", która miała miejsce 21.11.2013 r. w Gdańsku pl
dc.abstract.pl Tekst jest studium na temat archiwalnych źródeł Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" (1980-1989), które znajdują się w zasobie Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie (w Bibliotece Jagiellońskiej). Tekst dotyczy także problemów metodologicznych w opracowywaniu "solidarnościowych" zbiorów drugiego obiegu (wydawanych poza cenzurą) w ogóle. pl
dc.abstract.en The text is a study on the archival sources of the Solidarity Independent Self-Governing Trade Union (1980-1989), which are in the resources of the Foundation for the Documentation of the Polish Struggle for Independence in Krakow / Cracow (in the Jagiellonian Library). The text also concerns methodological problems in elaboration of the "Solidarity" collections of the second circulation (issued outside censorship), generally (at all). pl
dc.subject.pl NSZZ "Solidarność" (1980-1989) pl
dc.subject.pl Fundacja Centrum Dokumntacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie pl
dc.subject.pl Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subject.pl źródła archiwalne pl
dc.subject.pl zbiory archiwalne pl
dc.subject.pl historia Polski XX wieku pl
dc.subject.pl publikacje bez cenzury pl
dc.subject.pl wydawnictwa II obiegu pl
dc.subject.pl historia Solidarności pl
dc.subject.pl komunizm pl
dc.subject.pl PRL pl
dc.subject.pl Polska Rzeczpospolita Ludowa pl
dc.subject.pl historiografia pl
dc.subject.pl archiwistyka pl
dc.subject.pl bibliotekarstwo pl
dc.subject.pl kultura niezależna pl
dc.subject.pl konspiracja antykomunistyczna w Polsce pl
dc.subject.en NSZZ "Solidarity" (1980-1989) pl
dc.subject.en Foundation Centre of Documentary of the Polish Struggles for Independence in Cracow pl
dc.subject.en Jagiellonian Libraary pl
dc.subject.en archival sources pl
dc.subject.en archival collections pl
dc.subject.en history of Poland in 20th century pl
dc.subject.en publications (prints) without censorship pl
dc.subject.en publications of the second circle pl
dc.subject.en history of the Solidarity pl
dc.subject.en communism pl
dc.subject.en PRP pl
dc.subject.en People Republic of Poland pl
dc.subject.en historiohraphy pl
dc.subject.en archival studies pl
dc.subject.en librarianship pl
dc.subject.en independent culture pl
dc.subject.en anti-communist conspiracy in Poland pl
dc.description.publication 0,95 pl
dc.title.container Rozproszone archiwa NSZZ "Solidarność" : materiały z konferencji, Gdańsk, 21 listopada 2013 r. pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 12; liczba stron 213; liczba arkuszy wydawniczych 13; pl
dc.publisher.ministerial Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu pl
dc.identifier.bookweblink https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/72058,Rozproszone-archiwa-NSZZ-Solidarnosc-Materialy-z-konferencji-Gdansk-21-listopada.html pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa