Jagiellonian University Repository

Synteza sieci metalo-organicznych Zn-MOF i Cd-MOF o mieszanych łącznikach z grupy acylohydrazonów i dikarboksylanów

pcg.skipToMenu

Synteza sieci metalo-organicznych Zn-MOF i Cd-MOF o mieszanych łącznikach z grupy acylohydrazonów i dikarboksylanów

Show full item record

dc.contributor.advisor Matoga, Dariusz [SAP11018140] pl
dc.contributor.author Roztocki, Kornel [USOS112555] pl
dc.date.accessioned 2019-11-13T16:22:12Z
dc.date.available 2019-11-13T16:22:12Z
dc.date.submitted 2019-09-18 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/87106
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Synteza sieci metalo-organicznych Zn-MOF i Cd-MOF o mieszanych łącznikach z grupy acylohydrazonów i dikarboksylanów pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical 114 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 94-96 pl
dc.abstract.pl Głównym celem badań prowadzonych w ramach pracy doktorskiej była synteza, określenie struktury i charakterystyka właściwości fizykochemicznych porowatych acylohydrazonowokarboksylanowych polimerów koordynacyjnych. Podczas preparatyki zastosowano klasyczną metodę syntezy w roztworze, oraz nowatorskie podejście z użyciem wpisującej się kanon zielonej chemii mechanosyntezy, gdzie produkt powstawał w wyniku ucierania stałych reagentów z dodatkiem niewielkiej ilości cieczy. Otrzymane połączenia charakteryzowano za pomocą analizy elementarnej, spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni FTIR, spektroskopii UV-Vis, analizy termicznej sprzężonej z detekcją mas TGA-MS, dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego na próbkach polikrystalicznych (PXRD w stałej temperaturze oraz w zakresie 25-500 oC (TD-PXRD), pomiarów izoterm adsorpcji gazów (CO2 , N2, H2 i H2O), przy czym dodatkowo monitorowano in situ proces adsorpcji CO2 za pomocą spektroskopii IR. Właściwości otrzymanych sieci metalo-organicznych skorelowano ze strukturą krystaliczną rozwiązaną w oparciu o pomiar dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego na monokryształach (SC-XRD). Do głębszego zrozumienia obserwowanych zjawisk wykorzystano programy Zeo++ i PoreBlazer oraz symulacje komputerowe (Grand Canonical Monte-Carlo). Praca badawcza skupiała się na syntezie i scharakteryzowaniu nowych materiałów porowatych za pomocą technik eksperymentalnych i teoretycznych. Pozwala to na głębokie zrozumienie subtelnych zależności pomiędzy strukturą wewnętrzną, a właściwościami materiałów, takich jak hydrolityczna i termiczna stabilność, właściwości sorpcyjne czy dynamika strukturalna. Cele badawcze prowadzonych badań częściowo były realizowane w ramach stażu zagranicznego (w ramach programu NCN Etiuda 6 "Synteza sieci metalo-organicznych Zn-MOF i Cd-MOF o mieszanych łącznikach z grupy acylohydrazonów i dikarboksylanów") oraz projektu NCN OPUS9 "Poszukiwanie przewodników protonowych MOF z podejściem mechanochemicznym" i zakończonego projektu NCN OPUS4 "Sieci metalo-organiczne MOF oparte na polifunkcyjnych ligandach hydrazonowych: synteza, struktura i właściwości fizykochemiczne". pl
dc.subject.pl sieci metalo-organiczne pl
dc.subject.pl acylohydrazony pl
dc.subject.pl mechanochemia pl
dc.subject.pl sorpcja pl
dc.subject.en metal-organic framework pl
dc.subject.en acylohydrazone pl
dc.subject.en mechanochemistry pl
dc.subject.en sorption pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2019/179 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Chemii pl
dc.contributor.reviewer Luliński, Sergiusz pl
dc.contributor.reviewer Szaciłowski, Konrad [SAP11115985] pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Chemii Nieorganicznej pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja autorska (postprint); w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright