Jagiellonian University Repository

Rzeczywistość cyfrowego panoptykonu : społeczeństwo cichego przyzwolenia

pcg.skipToMenu

Rzeczywistość cyfrowego panoptykonu : społeczeństwo cichego przyzwolenia

Show full item record

dc.contributor.author Flak, Łukasz [USOS178687] pl
dc.contributor.editor Porzeżyński, Marek pl
dc.contributor.editor Borcuch, Artur pl
dc.date.accessioned 2019-11-13T11:55:57Z
dc.date.available 2019-11-13T11:55:57Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.isbn 978-83-954955-6-4 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/87054
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Rzeczywistość cyfrowego panoptykonu : społeczeństwo cichego przyzwolenia pl
dc.title.alternative The reality of digital panoptics : a society of silent consent pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kielce : Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch pl
dc.description.physical 37-51 pl
dc.identifier.weblink http://know-press.eu/wp-content/uploads/2019/10/KSI%C4%84%C5%BBKA-Bezpiecze%C5%84stwo.pdf pl
dc.abstract.pl Celem publikacji jest zweryfikowanie występowania zjawiska panoptykonu w obecnym społeczeństwie i identyfikacja zagrożeń w specyficznej erze rozwoju zaawansowanych technologii i Big Data. Rzeczywistość wirtualna to bowiem niezwykle istotne społecznie pojęcie z perspektywy medioznawczej, spędzające sen z powiek współczesnym badaczom z dziedzin: socjologii, nauk o komunikowaniu oraz futurologii. Jak wynika z przeprowadzonych badań, na coraz szerszą skalę mamy do czynienia z cyfrowym nadzorem i ingerencją w prywatność użytkowników, co skutkuje niskim poziomem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. W ramach rozdziału dokonano unifikacji zjawiska poprzez wprowadzenie dodatkowej nomenklatury określającej obecną cywilizację jako społeczeństwo cichego przyzwolenia, zaś erę w jakiej funkcjonujemy - rzeczywistością cyfrowego panoptykonu. pl
dc.abstract.en The aim of the publication is to verify the occurrence of panoptycone in current society and to identify hazards in the specific era of advanced technology development and Big Data. Virtual reality is a very important social concept from the media perspective, spending time with eyewitnesses to contemporary researchers in the field of sociology, communication and philosophy. As it results from the conducted research, we are dealing with digital surveillance and interference in the privacy of users on a wider scale, which results in a low level of security in cyberspace. The author unifies the phenomenon by introducing an additional nomenclature defining the current civilization as a society of silent consent, and the era in which we operate the reality of digital panoptics. pl
dc.subject.pl Big Data pl
dc.subject.pl nadzór pl
dc.subject.pl panoptykon pl
dc.subject.pl prywatność pl
dc.subject.pl sfera cyfrowa pl
dc.subject.en Big Data pl
dc.subject.en supervision pl
dc.subject.en panoptics pl
dc.subject.en privacy pl
dc.subject.en digital sphere pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Bezpieczeństwo w erze społeczeństwa informacyjnego : wyzwania w sferach kultury, marketingu i gospodarki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-11-13 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 1 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 11; liczba stron 133; liczba arkuszy wydawniczych 9,5; pl
dc.identifier.bookweblink http://know-press.eu/wp-content/uploads/2019/10/KSI%C4%84%C5%BBKA-Bezpiecze%C5%84stwo.pdf pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska