Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Close to threshold {\eta }' meson production in ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nie afiliował
Czerwiński Eryk
Moskal Paweł
Silarski Michał

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Czerwiński Eryk
Moskal Paweł
Silarski Michał

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Czerwiński Eryk
Moskal Paweł
Silarski Michał