Jagiellonian University Repository

Морфологічні інтерфереми у процесі вивчення української мови поляками

pcg.skipToMenu

Морфологічні інтерфереми у процесі вивчення української мови поляками

Show full item record

dc.contributor.author Zinkiewicz-Tomanek, Bożena pl
dc.date.accessioned 2019-11-12T07:10:02Z
dc.date.available 2019-11-12T07:10:02Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.issn 1733-2249 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/86836
dc.language ukr pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Морфологічні інтерфереми у процесі вивчення української мови поляками pl
dc.title.alternative Morfologìčnì ìnterferemi u procesì vivčennâ ukraïnsʹkoï movi polâkami pl
dc.title.alternative Morphological effects of interference in the process of Ukrainian language acquisition by Poles pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 7-14 pl
dc.description.additional Streszcz. w j. pol. s.7, w j. ang. s. 14 pl
dc.identifier.weblink http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TZwiaz3/1Zinkiewicz.pdf pl
dc.subject.pl język ukraiński jako obcy pl
dc.subject.pl interferencje gramatyczne pl
dc.subject.pl błędy językowe pl
dc.subject.en Ukrainian as a foreign language pl
dc.subject.en grammatical interference pl
dc.subject.en linguistic errors pl
dc.description.volume 3 pl
dc.description.publication 0,46 pl
dc.title.journal Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych = Teka Commission of Polish-Ukrainian Cultural Ties pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-11-12 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)