Jagiellonian University Repository

Nieznane projekty z Archiwum Potockich z Krzeszowic

pcg.skipToMenu

Nieznane projekty z Archiwum Potockich z Krzeszowic

Show full item record

dc.contributor.author Betlej, Andrzej [SAP11017195] pl
dc.contributor.editor Czyż, Anna Sylwia pl
dc.contributor.editor Nowiński, Janusz pl
dc.contributor.editor Wiraszka, Marta pl
dc.contributor.editor Bania, Zbigniew pl
dc.date.accessioned 2019-11-09T10:16:23Z
dc.date.available 2019-11-09T10:16:23Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.isbn 978-83-924446-6-4 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/86827
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Nieznane projekty z Archiwum Potockich z Krzeszowic pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Instytut Historii Sztuki pl
dc.description.physical 132-139 pl
dc.identifier.weblink http://depot.ceon.pl/handle/123456789/1025 pl
dc.subject.pl Kraków pl
dc.subject.pl Wawel pl
dc.subject.pl Potoccy pl
dc.subject.pl architektura pl
dc.title.container Architektura znaczeń : studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. rocznicę urodzin i w 40-lecie pracy dydaktycznej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-11-09 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Historii Sztuki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 24 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska