Jagiellonian University Repository

Jak szkoły promują wartość edukacji?

Jak szkoły promują wartość edukacji?

Show full item record

dc.contributor.author Kołodziejczyk, Joanna [SAP13010590] pl
dc.date.accessioned 2014-09-09T10:36:20Z
dc.date.available 2014-09-09T10:36:20Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1896-0200 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/867
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Jak szkoły promują wartość edukacji? pl
dc.title.alternative How schools promote value of education? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 123-137 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2012/Zarzadzanie-Publiczne-3-2012/art/1420/ pl
dc.abstract.pl Wyzwaniem dla współczesnej szkoły jest umiejętne promowanie „uczenia się”, nauki, wiedzy - przede wszystkim wśród uczniów, ale również w środowisku lokalnym. Problem ten został dostrzeżony przez tworzących prawo oświatowe w Polsce - jedno z wymagań stawianych szkołom brzmi: „Promowana jest wartość edukacji”. Niniejsza publikacja jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak polskie szkoły realizują to wymaganie. W artykule wykorzystane są wyniki ewaluacji zewnętrznych szkół i placówek edukacyjnych prowadzonych w ramach "Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły". pl
dc.abstract.en Modern school faces the growing challenge to promote competently “learning”, studying, knowledge - above all among students but also in the local environment. The problem has been recognized by the authorities creating educational law in Poland - one of the requirements that schools must meet is “Promoting value of education”. Present publication isan attempt to give answer on how Polish schools implement this requirement. The article contains the results of the external evaluation of schools and educational institutions carried out under the Enhancement of the Pedagogic Supervision System Effi ciency and Evaluation of the School Operation Quality Program. pl
dc.subject.pl edukacja pl
dc.subject.pl promowanie pl
dc.subject.pl ewaluacja pl
dc.subject.pl uczenie się przez całe życie pl
dc.subject.en education pl
dc.subject.en promoting value of education pl
dc.subject.en evaluation pl
dc.subject.en lifelong learning pl
dc.description.number 3 (19) pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843968ZP.12.022.0709 pl
dc.identifier.eissn 2084-3968 pl
dc.title.journal Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-03-26 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych