Jagiellonian University Repository

Czy gesty i postawy liturgiczne to emblematy? : status kinetycznych znaków liturgicznych w świetle istniejących klasyfikacji gestów

pcg.skipToMenu

Czy gesty i postawy liturgiczne to emblematy? : status kinetycznych znaków liturgicznych w świetle istniejących klasyfikacji gestów

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa