Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Do Henryka Tomaszewskiego list otwartyPublication affiliation to faculty

author/editor Wydział Polonistyki Not affiliated
Opalski Józef

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Polonistyki
Opalski Józef

Author's area of expertise

author/editor Wydział Polonistyki
Opalski Józef