Jagiellonian University Repository

Wystąpienie rektora UJ

pcg.skipToMenu

Wystąpienie rektora UJ

Show full item record

dc.contributor.author Ziejka, Franciszek [SAP11003458] pl
dc.contributor.editor Szczur, Stanisław pl
dc.date.accessioned 2019-11-04T11:49:55Z
dc.date.available 2019-11-04T11:49:55Z
dc.date.issued 2003 pl
dc.identifier.isbn 83-912228-6-1 pl
dc.identifier.isbn 978-83-912228-6-7 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/86351
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Wystąpienie rektora UJ pl
dc.title.alternative Speech by the rector of the Jagiellonian University pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Ośrodek Informacji i Promocji Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 369-372 pl
dc.abstract.pl Przemówienie wygłoszone 28 września 2000 r. na posiedzeniu Senatu UJ, na którym honorowe doktoraty otrzymali prof. prof.: Daniel Beauvois, Michał Głowiński, Stanisław Stomma, Tomas Venclova, Michał Szwarc, Władysław Świątecki, Andrzej Tarkowski, Kornel Gibiński, Franciszek Kokot, Mirosław Mossakowski, Andrzej Trzebski. Zamieszczono też teksty Uchwał Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz: Laudacje Daniela Beauvois, Michała Głowińskiego, Stanisława Stommy i Tomasa Venclovy wygłoszone przez prof. Stanisława Waltosia, Laudację Michała Szwarca, Władysława Świąteckiego i Andrzeja Tarkowskiego wygłoszoną przez prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Krzysztofa Królasa, Laudację Kornela Gibińskiego, Franciszka Kokota, Mirosława Mossakowskiego i Andrzeja Trzebskiego wygłoszoną przez prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Marka Zembalę, Wystąpienie prof. Mirosława Mossakowskiego w imieniu nowo promowanych doktorów honoris causa, List Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza M. Ujazdowskiego z 28 września 2000 r. pl
dc.subject.pl jubileusz sześćsetlecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego 1400 - 2000 pl
dc.subject.pl Daniel Beauvois pl
dc.subject.pl Michał Głowiński pl
dc.subject.pl Stanisław Stomma pl
dc.subject.pl Tomas Venclova pl
dc.subject.pl Michał Szwarc pl
dc.subject.pl Władysław Świątecki pl
dc.subject.pl Andrzej Tarkowski pl
dc.subject.pl Kornel Gibiński pl
dc.subject.pl Franciszek Kokot pl
dc.subject.pl Mirosław Mossakowski pl
dc.subject.pl Andrzej Trzebski pl
dc.subject.en jubilee of the six hundredth anniversary of the renewal of the Jagiellonian University 1400 - 2000 pl
dc.subject.en Daniel Beauvois pl
dc.subject.en Michał Głowiński pl
dc.subject.en Stanisław Stomma pl
dc.subject.en Tomas Venclova pl
dc.subject.en Michał Szwarc pl
dc.subject.en Władysław Świątecki pl
dc.subject.en Andrzej Tarkowski pl
dc.subject.en Kornel Gibiński pl
dc.subject.en Franciszek Kokot pl
dc.subject.en Mirosław Mossakowski pl
dc.subject.en Andrzej Trzebski pl
dc.description.publication 0,25 pl
dc.title.container Poloniae merenti : księga pamiątkowa jubileuszu sześćsetlecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego 1400 - 2000 pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)