Jagiellonian University Repository

Podstawowe założenia strategii rozwojowej Państwa Środka w świetle postanowień XVII Zjazdu Komunistycznej Partii Chin

pcg.skipToMenu

Podstawowe założenia strategii rozwojowej Państwa Środka w świetle postanowień XVII Zjazdu Komunistycznej Partii Chin

Show full item record

dc.contributor.author Gacek, Łukasz [SAP11019613] pl
dc.date.accessioned 2019-10-31T12:04:16Z
dc.date.available 2019-10-31T12:04:16Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.issn 1896-8848 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/86223
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Podstawowe założenia strategii rozwojowej Państwa Środka w świetle postanowień XVII Zjazdu Komunistycznej Partii Chin pl
dc.title.alternative Basic assumptions of the Middle Kingdom's development strategy in the light of the provisions of the 17th Congress of the Communist Party of China pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 77-92 pl
dc.description.additional Bibliogr. w przypisach. Streszcz. w jęz. ang. na końcu artykułu. pl
dc.identifier.weblink http://www.rocznikbezpieczenstwa.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/RBM/RBM_artykuly/2008_6.pdf pl
dc.description.volume 3 pl
dc.identifier.eissn 2450-3436 pl
dc.title.journal Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-10-31 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska