Jagiellonian University Repository

Wizja polityki edukacyjnej w programach partii politycznych

pcg.skipToMenu

Wizja polityki edukacyjnej w programach partii politycznych

Show full item record

dc.contributor.author Kość, Arkadiusz [USOS58097] pl
dc.date.accessioned 2019-10-31T08:35:30Z
dc.date.available 2019-10-31T08:35:30Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.issn 1896-0200 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/86170
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Wizja polityki edukacyjnej w programach partii politycznych pl
dc.title.alternative Vision of educational politics in programs of Polish political parties pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 73-86 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 86. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.identifier.weblink http://ejournals.eu/sj/index.php/ZP/article/view/1019 pl
dc.abstract.pl Rozumienie edukacji przez partie polityczne i przypisywana im rola w państwie determinuje sposób prowadzenia polityki oświatowej, a także dyskurs o edukacji prowadzony przez polityków. Artykuł przedstawia badania nad tym, w jaki sposób rozumiana jest edukacja w programach najważniejszych partii politycznych. Główne wnioski z badań wskazują, że partie tworzą programy o wysokim stopniu ogólności i wieloznaczności oraz traktują edukację jako narzędzie do realizowania interesów różnych grup społecznych. pl
dc.abstract.en Understanding of education by political parties and role of education in society determinates the way of leading educational politics. It also influence educational discourse. In article is described research on understanding of education in programs of main Polish political parties. Research shows that programs are ambiguous and treat education in very general way. Education is often seen as an instrument by which different social groups want to realise theirs particular goals. pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.eissn 2084-3968 pl
dc.title.journal Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-10-31 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych