Jagiellonian University Repository

Is the Yakut fox green? : or remarks on some colour names in Turkic, Uralic, and Yeniseic

pcg.skipToMenu

Is the Yakut fox green? : or remarks on some colour names in Turkic, Uralic, and Yeniseic

Show full item record

dc.contributor.author Stachowski, Marek [SAP11010785] pl
dc.contributor.editor Górnikiewicz, Joanna [SAP11016942] pl
dc.contributor.editor Grzmil-Tylutki, Halina [SAP11016059] pl
dc.contributor.editor Piechnik, Iwona [SAP11016638] pl
dc.date.accessioned 2015-06-01T12:53:44Z
dc.date.available 2015-06-01T12:53:44Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-2989-3 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/8614
dc.language eng pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Is the Yakut fox green? : or remarks on some colour names in Turkic, Uralic, and Yeniseic pl
dc.title.alternative Czy jakucki lis jest zielony? : czyli uwagi o nazwach kolorów w językach turkijskich, uralskich i jenisejskich pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 539-548 pl
dc.description.additional Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.abstract.pl Niniejszy artykuł podejmuje kilka problemów związanych z semantycznym rozumieniem i etymologiczną interpretacją turkijskich nazw kolorów. Punktem wyjścia jest tu spostrzeżenie, że jakucką nazwę lisa powinno by się – biorąc pod uwagę jej etymologię – tłumaczyć jako "zielony", co jest dość zaskakujące jako kolor lisiego futra. W artykule jest też mowa o kilku innych wyrazach, jak np. kȫk "niebieski", jāšyl "zielony" czy saryg "żółty". Uwzględniono także pewne dane uralskie i jenisejskie. pl
dc.abstract.en The present article discusses some problems connected with semantic understanding and etymological interpretation of Turkic colour names. Its starting point is the observation that the Yakut word for fox should ‒ because of its etymology ‒ be translated as ‘green’ which is rather astonishing for the colour of fox fur. Also some other words are discussed here, e.g. Turkic kȫk "blue", jāšyl "green", saryg "yellow". An areal comparison with some Uralic and Yeniseic data is offered as well. pl
dc.subject.pl etymologia pl
dc.subject.pl nazwy kolorów pl
dc.subject.pl język jakucki pl
dc.subject.pl języki turkijskie pl
dc.subject.pl języki uralskie pl
dc.subject.pl języki jenisejskie pl
dc.subject.en etymology pl
dc.subject.en colour names pl
dc.subject.en Yakut pl
dc.subject.en Turkic pl
dc.subject.en Uralic pl
dc.subject.en Yeniseic pl
dc.description.series RC Romanica Cracoviensia pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.title.container En quête de sens : études dédiées à Marcela Świątkowska = W poszukiwaniu znaczeń : studia dedykowane Marceli Świątkowskiej pl
dc.language.container fre pl
dc.participation Stachowski, Marek: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Orientalnej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 96 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych