Jagiellonian University Repository

Współczesne koncepcje w zarządzaniu publicznymi organizacjami ochrony zdrowia

Współczesne koncepcje w zarządzaniu publicznymi ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska