Jagiellonian University Repository

Innowacyjność w zarządzaniu rozwojem lokalnym

pcg.skipToMenu

Innowacyjność w zarządzaniu rozwojem lokalnym

Show full item record

dc.contributor.author Kożuch, Barbara [SAP11018673] pl
dc.contributor.author Kożuch, Antoni pl
dc.date.accessioned 2014-09-08T09:58:31Z
dc.date.available 2014-09-08T09:58:31Z
dc.date.created 2012 pl
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1899-5241 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/857
dc.language pol pl
dc.title Innowacyjność w zarządzaniu rozwojem lokalnym pl
dc.title.alternative Innovation in management of local development pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 137-145 pl
dc.identifier.weblink http://www.jard.edu.pl/pub/12_3_2012_pl.pdf pl
dc.abstract.pl W ostatnich kilkunastu latach coraz powszechniej formułowany jest pogląd, iż zwiększenie sprawności zarządzania w administracji samorządowej, i szerzej w publicznej, w szczególności zależy od zmian, które mają charakter innowacyjny. Dlatego współcześnie coraz częściej pod pojęciem sprawne zarządzanie publiczne rozumiane jest zarządzanie innowacyjne. Przeanalizowane podstawowe instrumenty publicznego zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym podkreślają jego spójność i kompleksowość. Na podstawie przeprowadzonych rozważań stwierdzono, że system zarządzania rozwojem lokalnym umożliwia powiązanie celów rozwoju jednostki samorządu terytorialnego z realizowanymi zadaniami na rzecz kształtowania jak najlepszego środowiska życia mieszkańców. Zarządzanie rozwojem lokalnym powinno obejmować i integrować podstawowe jego sfery, a także skutecznie koordynować procesy inwestycyjne i gospodarkę finansową w gminie. pl
dc.abstract.en Recently more and more commonly an opinion has been formulated that increasing local government and, wider speaking, public administration efficiency calls for and depends on innovative changes Thus today efficient public management is identified with innovative management. The paper analyses public local development strategic management tools in the scope of their consistency and comprehensiveness. It was found out on the basis of the carried out considerations that local development management system enables to connect the defined local government development objectives with the tasks set to develop the best possible environment for the local inhabitants. The considerations prove that local development should both include and integrate the basic areas of development alongside with efficient coordination of the investment processes and financial management in the commune. pl
dc.subject.pl innowacyjność pl
dc.subject.pl instrumenty zarządzania pl
dc.subject.pl rozwój lokalny pl
dc.subject.pl zarządzanie publiczne pl
dc.subject.en innovation pl
dc.subject.en management instruments pl
dc.subject.en local development pl
dc.subject.en public management pl
dc.description.number 3 (25) pl
dc.title.journal Journal of Agribusiness and Rural Development pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 7


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)