Jagiellonian University Repository

Racje i emocje w dyskusji na temat ingerencji genetycznych w ludzką prokreację

pcg.skipToMenu

Racje i emocje w dyskusji na temat ingerencji genetycznych w ludzką prokreację

Show full item record

dc.contributor.author Soniewicka, Marta [SAP11019062] pl
dc.date.accessioned 2019-10-25T06:56:01Z
dc.date.available 2019-10-25T06:56:01Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0035-7685 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/85717
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Racje i emocje w dyskusji na temat ingerencji genetycznych w ludzką prokreację pl
dc.title.alternative Reasons and emotions in the discussion on genetic intervention in human procreation pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 73-91 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 88-90. Streszcz. w j. pol. s. 90, w j. ang. s. 90-91 pl
dc.identifier.weblink https://ojs.tnkul.pl/index.php/rf/article/view/5685/4821 pl
dc.subject.pl emocje pl
dc.subject.pl genetyka reprodukcyjna pl
dc.subject.pl bioetyka pl
dc.subject.pl ingerencje genetyczne pl
dc.description.volume 67 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 1,12 pl
dc.identifier.doi 10.18290/rf.2019.67.3-4 pl
dc.identifier.eissn 2450-002X pl
dc.title.journal Roczniki Filozoficzne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-10-07 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.identifier.project 2017/27/B/HS5/01053 pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 100


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa