Jagiellonian University Repository

Nie tak dawno, nie tak daleko. Strategie komunikacyjne miejsc pamięci Holocaustu

pcg.skipToMenu

Nie tak dawno, nie tak daleko. Strategie komunikacyjne miejsc pamięci Holocaustu

 


Nie tak dawno, nie tak daleko. Strategie komunikacyjne miejsc pamięci Holocaustu


Sławomir Doległo

Spis treści


  Wprowadzenie


Konstruowanie pamięci. Społeczne mechanizmy upamiętniania przeszłości

  Historia jako tworzywo pamięci

  Społeczna pamięć przeszłości

  Międzypokoleniowy przekaz pamięci


Pamięć o Shoah. Zagłada i jej lieux de mémoire

  Miejsca pamięci Zagłady

  Dyskurs publiczny po Shoah

  Holocaust a racjonalizacja świata nowoczesnego

  Literatura świadectwa

  Kino holocaustowe

  Zinstytucjonalizowana pamięć Zagłady


Przedstawienie nieprzedstawialnego. Muzealne narracje Holocaustu

  Estetyki śmierci w ekspozycjach historycznych

  Zagłada jako przedmiot ekspozycji muzealnej


Konstruowanie autentyzmu i kreowanie doświadczeń. Strategie komunikacyjne miejsc pamięci Holocaustu

  Konstruowanie autentyzmu. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

  Kreowanie doświadczeń. Jüdisches Museum Berlin


  Podsumowanie

  Bibliografia