Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Działalność akademicka Henryka Batowskiego we Lwowie (1925-1927)

Działalność akademicka Henryka Batowskiego we Lwowie ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska