Jagiellonian University Repository

Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze : praca zbiorowa

pcg.skipToMenu

Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze : praca zbiorowa

Show full item record

dc.contributor.editor Bolecki, Włodzimierz pl
dc.contributor.editor Nycz, Ryszard [SAP11013257] pl
dc.date.accessioned 2019-10-23T08:13:11Z
dc.date.available 2019-10-23T08:13:11Z
dc.date.issued 2002 pl
dc.identifier.isbn 83-87456-91-8 pl
dc.identifier.isbn 978-83-87456-91-7 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/85485
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze : praca zbiorowa pl
dc.title.alternative Disputed and indisputable problems of contemporary knowledge about literature pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo pl
dc.description.physical 467 pl
dc.abstract.pl Niniejszy tom gromadzi 28 artykułów przedstawionych podczas XXX Konferencji Teoretycznoliterackiej, której organizatorem była Pracownia Poetyki Historycznej IBL PAN. To jubileuszowe spotkanie stało się okazją do refleksji nad problemami, które przez ostatnie kilkadziesiąt lat stanowiły kanon rozważań w obrębie teorii literatury. Są one w tej książce traktowane zarówno jako kwestie bezsporne, stanowiące niekwestionowany dorobek współczesnej wiedzy o literaturze oraz - przede wszystkim - jako kwestie sporne, tzn. te, wokół których toczą się zasadnicze spory aksjologiczne, teoretyczne i ideowe. Takimi problemami są w poszczególnych artykułach np. zagadnienia trwałości, a zarazem dezaktualizacji głównych idei XX wieku: marksizmu, fenomenologii, strukturalizmu, hermeneutyki, psychoanalizy, status interpretacji dyskursu teoretycznoliterackiego, komparatystyki, kategorie podmiotu, odbiorcy wypowiedzi i recepcji literatury, czy położenie literatury w obrębie różnych form kultury - mediów, folkloru, wielojęzyczności czy teatru. Autorzy zebranych tu artykułów konfrontują sposoby rozumienia literatury zarówno z tradycją strukturalistyczną, jak i z różnorodnymi nurtami najnowszego literaturoznawstwa, takimi jak poststrukturalizm, dekonstrukcja, feminizm, wielokulturowość, badania gender etc. pl
dc.subject.pl współczesna wiedza o literaturze pl
dc.subject.en contemporary knowledge of literature pl
dc.description.series Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, ISSN 0084-4411; t. 83 pl
dc.description.publication 25 pl
dc.description.conftype local pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.contributor.serieseditor Sławiński, Janusz pl
dc.contributor.serieseditor Balcerzan, Edward pl
dc.contributor.serieseditor Bartoszyński, Kazimierz pl
dc.conference XXX Konferencja Teoretycznoliteracka; 2001-09-09; 2001-09-15; Krasiczyn; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)