Jagiellonian University Repository

Przestrzeń miejska Zbaraża w świetle akt podatkowych z lat 80. XVIII wieku

Przestrzeń miejska Zbaraża w świetle akt podatkowych ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska