Jagiellonian University Repository

Idea demokracji konsocjonalnej w regionie Azji i Pacyfiku

pcg.skipToMenu

Idea demokracji konsocjonalnej w regionie Azji i Pacyfiku

Show full item record

dc.contributor.author Jelonek, Adam [SAP11019104] pl
dc.date.accessioned 2019-10-21T13:50:47Z
dc.date.available 2019-10-21T13:50:47Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 1733-2680 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/85359
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Idea demokracji konsocjonalnej w regionie Azji i Pacyfiku pl
dc.title.alternative The idea of consumer democracy in the Asia-Pacific region pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 191-211 pl
dc.description.additional Bibliogr. w przypisach. pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/11315/23443 pl
dc.description.volume 7 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 2451-0610 pl
dc.title.journal Krakowskie Studia Międzynarodowe pl
dc.title.volume Idee i ideologie w krajach Azji i Afryki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-10-21 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2010 A]: 2


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska