Jagiellonian University Repository

Balast ciała w schemacie Ja : emocjonalne i tożsamościowe korelaty nadwagi u młodych kobiet

Balast ciała w schemacie Ja : emocjonalne i tożsamościowe ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych